Aktywności, twórczość własna i praca w zespole

Przegląd tego, co w ostatnim czasie działo się na naszych zajęciach.