Gimnastyka korekcyjna

Dzieci uczęszczające na gimnastykę korekcyjną pilnie pracują nad poprawą postawy ciała. Ostatnio na zajęciach wzmacnialiśmy mięśnie z użyciem małych piłek.