Zabawy z figurami

W minionym tygodniu dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach matematycznych.  Rozwijały intuicję geometryczną i spostrzegawczość wzrokową poprzez tworzenie obrazków z figur geometrycznych. Rozpoznawały i nazywały podstawowe figury, segregowały je według kształtu i koloru, przeliczały. Na koniec stworzyły ciekawe prace plastyczne.